Tjenester

Tjenester

SAMARITTER

vores frivillige og professionelle hold af samaritter og sundhedsuddannede er klar
til at varetage førstehjælpsberedskabet både stationært og mobilt.


AMBULANCE OG LÆGER

hvis påkrævet, kan vi også stille med ambulance, akutbil og stævnelæger og varetage et totalberedskab. 


VAGTER

som en af de få foreninger i Danmark, kan vi tilbyde godkendte vagter ( uddannede
og godkendt af rigspolitiet) til at varetage den interne og eksterne sikkerhed med kontrol og runderinger.


BRANDVAGTER

vi har også brandfolk, som kan varetage brandvagter og slukning ved større arrangementer hvor dette er påkrævet,
vores brandfolk er alle uddannet i førstehjælp (HAT og udvidet førstehjælp) og fungere som samaritter.